Stařešinové

Třetí zářijovou neděli jsme zpívali ve Slováckém divadle opět tzv. stařešinům. Zaplněné hlediště obohaceno o nové „padesátileté“ maturanty jsme na závěr setkání věříme potěšili písněmi lidovými a spirituály. Zazněla také naše nově nastudovaná populární Africa.

Přejeme všem – a nejenom dříve narozeným, absolventům našeho gymnázia spokojenost a pevné zdraví!